Cápsulas

Disponibles

---- / 5000

Coltis Anu

<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-neutral-500">Común</span>

Cápsula Común

Discount: -100%

Precio: 0.000 BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-green-400">Poco común</span>

Cápsula Poco común

Discount: -100%

Precio: 0.000 BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-blue-500">Rara</span>

Cápsula Rara

Discount: -100%

Precio: 0.000 BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-purple-500">Épica</span>

Cápsula Épica

Discount: -100%

Precio: 0.000 BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-amber-500">Legendaria</span>

Cápsula Legendaria

Discount: -100%

Precio: 0.000 BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-sky-500">Mítica</span>

Cápsula Mítica

Discount: -100%

Precio: 0.000 BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
Cotis zombies

Sorteo NFT

Recompensa de 100 NFT - Sorteo Finalizado

Coltis Mutación Zombi

Cápsulas

Disponibles

---- / 5000

Coltis Phisi

<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-neutral-500">Común</span>

Cápsula Común

Precio: NaN BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-green-400">Poco común</span>

Cápsula Poco común

Precio: NaN BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-blue-500">Rara</span>

Cápsula Rara

Precio: NaN BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-purple-500">Épica</span>

Cápsula Épica

Precio: NaN BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-amber-500">Legendaria</span>

Cápsula Legendaria

Precio: NaN BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
<span>Cápsula</span> <span class="group-hover:text-white text-sky-500">Mítica</span>

Cápsula Mítica

Precio: NaN BNB

Disponibles: NFT

Próximamente
Cotis zombies

Sorteo NFT

Recompensa de 100 NFT - Sorteo Finalizado

Coltis Mutación Zombi

©2023 Universo Coltis, Todos los derechos reservados